Facultade de Fisioterapia

Miguel Cuevas Alonso

Miguel Cuevas Alonso

Profesor Contratado Doutor

Area: Lingua Española

Department of Spanish Language

Research Lines:

  • Fonética e fonoloxía xerais e do español
  • Cognición e linguaxe
  • Adquisición da linguaxe

Research Group:

Language varation and textual categorisation

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 56A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 334
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01913 | Fonética e fonoloxía da lingua española


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Xoves: 10:00-13:00

2nd PERIOD:

Martes: 9:00-10:00 y 11:00-12:00 / Mércores: 9:00-10:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)


Short CV


É licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Oviedo (2001), experto profesional en estatística aplicada ás Ciencias da Saúde (UNED, 2004) e doutor pola Universidade de Vigo (2011). Na actualidade é profesor contratado doutor no Departamento de Lingua Española da Universidade de Vigo. A maior parte da súa investigación desenvolveuna no seo de diversos proxectos financiados en convocatorias competitivas nacionais e internacionais. É autor de numerosos artigos e reseñas, só ou en colaboración, en Journal of the International Phonetic Association, Archivum, Estudios de Fonética Experimental, Language Design, Hesperia, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Lingüística Española Actual, Onomázein, Language in Society, Revue Roumaine de Linguistique, etc. Foi conferenciante na Universidade de Massachusetts (Amherst), na Universidade de Zúrich, na Universidade de Iasi e de Suceava (Rumanía), etc. Ten participado no Atlas Prosodique Multimédia de l'Espace Roman, no Atlas Interactivo da Entonación do Español e no Interactive Atlas of Romance Intonation.