Facultade de Fisioterapia

Miguel Cuevas Alonso

Miguel Cuevas Alonso

Profesor Contratado Doutor

Area: Lingua Española

Department of Spanish Language

Research Lines:

  • Fonética e fonoloxía
  • Pragmática
  • Historiografía Lingüística

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 56A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 334
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01915 | Pragmática e discurso


2nd PERIOD:

Master in Applied Linguistics
V01M126V01202 | Aplicacións da Psicolingüística


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019


Short CV


É licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Oviedo (2001), experto profesional en estatística aplicada ás Ciencias da Saúde (UNED, 2004) e doutor pola Universidade de Vigo (2011). Na actualidade é profesor contratado doutor no Departamento de Lingua Española da Universidade de Vigo. A maior parte da súa investigación desenvolveuna no seo de diversos proxectos financiados en convocatorias competitivas nacionais e internacionais. É autor de numerosos artigos e reseñas, só ou en colaboración, en Journal of the International Phonetic Association, Archivum, Estudios de Fonética Experimental, Language Design, Hesperia, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Lingüística Española Actual, Onomázein, Language in Society, Revue Roumaine de Linguistique, etc. Foi conferenciante na Universidade de Massachusetts (Amherst), na Universidade de Zúrich, na Universidade de Iasi e de Suceava (Rumanía), etc. Ten participado no Atlas Prosodique Multimédia de l'Espace Roman, no Atlas Interactivo da Entonación do Español e no Interactive Atlas of Romance Intonation.