Facultade de Fisioterapia

María Teresa Veiga Díaz

María Teresa Veiga Díaz

Profesora Contratada Doutora

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Didáctica da tradución
  • Tradución científica
  • Tradución e linguas minorizadas

Research Group:

Grupo de Estudos das Tecnoloxías Libres da Tradución

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 46C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 069
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01919 | Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español

Master in Multimedia Translation
V01M079V01102 | Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01417 | Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas): Inglés
V01G230V01940 | Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
V01G230V01948 | Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Tradución inglés-español
  • Tradución científica inglés-español

Short CV


Licenciada e doutora en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo. Traballou como tradutora profesional entre 1997 e 2011, principalmente no ámbito da tradución científica. Dende 2003 é profesora da área de Tradución e Interpretación e actualmente é membro da comisión académica do Máster en Tradución Multimedia. A súas principais publicacións están relacionadas coa didáctica da tradución, a tradución científica e a tradución audiovisual cara ás linguas minorizadas.