Facultade de Fisioterapia

Liliana Valado Fernández

Liliana Valado Fernández

Profesora Contratada Doutora

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución e calidade: tradución e patrimonio inmaterial
  • Aplicacións informáticas derivadas de e para tradución
  • Normas, protocolos e patentes para a tradución e tradución editorial

Research Group:

Investigación Empírica en Tradución e Interpretación

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 39C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 066
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01501 | Tradución entre lingua A1 e lingua A2


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01605 | Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
V01G230V01609 | Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
V01G230V01926 | Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Tradución entre lingua A1 e lingua A2
  • Tradución inglés-galego / castelán