Facultade de Fisioterapia

Liliana Valado Fernández

Liliana Valado Fernández

Profesora Contratada Doutora

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución e calidade: tradución e patrimonio inmaterial
  • Aplicacións informáticas derivadas de e para tradución
  • Normas, protocolos e patentes para a tradución e tradución editorial

Research Group:

Investigación Empírica en Tradución e Interpretación

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 39C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 066
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01501 | Tradución entre lingua A1 e lingua A2


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01605 | Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
V01G230V01609 | Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
V01G230V01926 | Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

M-Th: 11.05-12.50

2nd PERIOD:

M: 11.05-12.50 / T: 9.05-14.50 / W: 13.05-14.50 / Th: 11.05-14.50

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Tradución entre lingua A1 e lingua A2
  • Tradución inglés-galego / castelán