Facultade de Fisioterapia

Martín Urdiales Shaw

Martín Urdiales Shaw

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Inglesa

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Novela xudía norteamericana do s. XX
  • Tradución literaria e negociacións textuais e culturais
  • Novela gráfica e cultura popular norteamericana

Research Group:

Negociacións Textuais e Culturais

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office B46
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 366
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Master in Advanced English Studies and its Applications
V01M121V01102 | Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono


2nd PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01204 | Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés
V01G180V01601 | Ámbitos literarios II do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

Master in Advanced English Studies and its Applications
V01M121V01207 | Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono
V01M121V01208 | Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Narrativa xudía norteamericana do século XX
  • A poesía norteamericana do século XIX e a identidade nacional