Facultade de Fisioterapia

David Tizón Couto

David Tizón Couto

Investigador

Area: Filoloxía Inglesa

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Lingüística inglesa
  • Lingüística de corpus
  • Lingüística cognitiva

Research Group:

Language varation and textual categorisation

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 29B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 338
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01302 | Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés
V01G180V01902 | Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

Master in Advanced English Studies and its Applications
V01M121V01101 | Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa


2nd PERIOD:

Master in Advanced English Studies and its Applications
V01M121V01202 | Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 18:00-19:00

2nd PERIOD:

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Uso da lingua inglesa contemporánea