Facultade de Fisioterapia

Beatriz Suárez Briones

Beatriz Suárez Briones

Profesora Titular de Universidade

Area: Teoría da Literatura e Literatura Comparada

Department of Spanish Literature and Theory of Literature

Research Lines:

  • Xénero e sexualidades
  • Estudos feministas e queer
  • Mulleres poetas

Research Group:

Feminario Interdisciplinar "Teoría Feminista e Teoría QUEER

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 56B
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 345
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01203 | Literatura: Teoría da literatura
V01G400V01205 | Literatura: Crítica literaria


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Xoves: 11:00-14:30 e 15:00-17:30

2nd PERIOD:

Luns: 13:00-14:30 / Mércores: 13:00-14:30 / Xoves: 13:00-14:30 e 15:30-17:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: 1º cuadrimestre

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Teoría literaria
  • Crítica feminista
  • Teoría queer

Short CV


Liñas de investigación: teoría feminista e lesbiana nas súas interseccións coa teoría da sexualidade, a psicoanálise e a escritura; tamén a teoría queer na súa relación co feminismo e os dereitos da comunidade LGTBI. Autora e editora de varios libros (os últimos, Feminismos lesbianos y queer. (Plaza y Valdés) e Las lesbianas (no) somos mujeres. En torno a Monique Wittig (Icaria). Actualmente traballa sobre lesbofobia interiorizada e a poeta Alejandra Pizarnik.