Facultade de Fisioterapia

Xosé Soto Andión

Xosé Soto Andión

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Gramática

Research Group:

Grupo de Análise e Estudo da Literatura e de Tradutoloxía

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 49A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 818 748
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01301 | Lingua e comunicación oral e escrita: galego


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01904 | Lexicoloxía e fraseoloxía da lingua galega

Master in Applied Linguistics
V01M126V01226 | Temas de Lingüística Contrastiva


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 10:30-11:00 e 13:00-15:00 / Xoves: 10:30-11:00 e 15:30-18:30

2nd PERIOD:

Mércores: 10:30-11:00 e 13:00-14:30 / Xoves: 10:30-11:00, 13:00-14:30 e 15:30-17:30

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Semántica
  • Morfosintaxe
  • Lexicografía e fraseoloxía

Short CV


Doutor en lingüística galega. Profesor Titular de Universidade. Foi boseiro no ILG e no CCG e mais traballou como lingüista na administración autonómica e nos medios de comunicación. Realizou estadías de investigación na Universidade de Oxford e estadías docentes na Universidade de Helsinki. Publicou traballos en revistas internacionais de prestixio como son entre outras as seguintes:

- “La semántica de volver en gallego”, Bulletin of Hispanic Studies, 90.4, Liverpool: University of Liverpool, 2013, 375-401.
- “The Semantics of Attitudes”, la linguistique, 48, Paris: Presses Universitaires de France, 2012, 103-131.