Facultade de Fisioterapia

Xosé Soto Andión

Xosé Soto Andión

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Gramática

Research Group:

Grupo de Análise e Estudo da Literatura e de Tradutoloxía

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 49A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 818 758
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01301 | Lingua e comunicación oral e escrita: galego


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01904 | Lexicoloxía e fraseoloxía da lingua galega

Master in Applied Linguistics
V01M126V01226 | Temas de Lingüística Contrastiva


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Semántica
  • Morfosintaxe
  • Lexicografía e fraseoloxía