Facultade de Fisioterapia

Robert Neal Baxter

Robert Neal Baxter

Profesor Contratado Doutor

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Interpretación (calquer modalidade)
  • Xénero/Sexualidade e T&I
  • Planificación lingüística (normalización...) e T&I

Research Group:

Biblioteca e Traducción Galega

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 38C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 270
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01601 | Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
V01G230V01617 | Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

2nd PERIOD:

Luns: 16:00-18:00 e 18:00-20:00 / Martes 09:00-11:00 e 13:00-15:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Luns: 12:00-18:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Interpretación (calquer modalidade)
  • Xénero/Sexualidade e T&I
  • Planificación lingüística (normalización...) e T&I