Facultade de Fisioterapia

Robert Neal Baxter

Robert Neal Baxter

Profesor Contratado Doutor

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Didáctica da interpretación - Interpretación
  • Tradución e planificación lingüística - Interpretación
  • Tradución e xénero

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 38C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 270
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01601 | Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
V01G230V01617 | Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Calquera aspecto de interpretación en calquera modalidade