Facultade de Fisioterapia

Amparo Solla González

Amparo Solla González

Profesora Titular de Escola Universitaria

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Morfosintaxe da lingua galega
  • Fraseoloxía da lingua galega
  • Labor xornalístico de Otero Pedrayo

Research Group:

Lingua e Literatura Galegas

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 31A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 076
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01102 | Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua galega

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01101 | Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01201 | Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 11:00-13:00 e 16:00-18:00 / Mércores: 16:00-18:00

2nd PERIOD:

Lunes: 18:00-19:00 / Miércoles: 15:00-18:00 / Jueves: 13:00-15:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Lingua e literatura galegas

Short CV


Profesora titular de Escola Universitaria. Docencia nos campus de Ourense e actualmente en Vigo. Directora delegada do Reitor na EUFPEXB de Vigo.