Facultade de Fisioterapia

Amparo Solla González

Amparo Solla González

Profesora Titular de Escola Universitaria

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Morfosintaxe da lingua galega
  • Fraseoloxía da lingua galega
  • Literatura de muller na prensa galega

Research Group:

Lingua e Literatura Galegas

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 31A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 076
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01102 | Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua galega


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01201 | Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Lingua e literatura galegas

Short CV


Profesora titular de Escola Universitaria. Docencia nos campus de Ourense e actualmente en Vigo. Directora delegada do Reitor na EUFPEXB de Vigo.