Facultade de Fisioterapia

María Seijas Montero

María Seijas Montero

Profesora Titular de Universidade

Area: Historia Moderna

Department of History, Art and Geography

Research Lines:

  • Economías regulares
  • Labores asistenciais
  • Élites eclesiásticas

Research Group:

Equipo de investigación Historia Moderna

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office N3
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 074
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01101 | Historia: Historia dos países do primeiro idioma estranxeiro: Inglés


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01201 | Historia: Historia das culturas ibéricas


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 9:00-11:00h e 13:00 a 14:00h / Mércores: 11:00-14:00

2nd PERIOD:

Martes: 9:00-11:00h e 13:00-15:00h / Venres: 13:00-15:00h

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Historia e cultura dos países lusófonos
  • Historia social e cultural na Época Moderna

Short CV


Doutora en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e profesora titular da área de Historia Moderna na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo. Nos últimos anos centrouse no estudo das economías regulares, labores asistenciais e as fundacións caritativas. Na actualidade ocúpase do estudo das elites eclesiásticas e a interrelación dos seus membros con outras elites sociais. Participou como ponente e comunicante en diferentes congresos nacionais e internacionais e en varios proxectos de investigación. Como froito de este traballo ten numerosas publicacións en obras colectivas e revistas, destacando, entre outras, as monografías: Las tierras de Trasdeza en el siglo XVIII: dominio del priorato de Carboeiro (2001) y Los cistercienses en el sudoeste de Galicia a fines del Antiguo Régimen (2010).