Facultade de Fisioterapia

Mª Elena Sánchez Trigo

Mª Elena Sánchez Trigo

Catedrática de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución especializada
  • Creación de recursos lingüísticos
  • Convencións textuais

Research Group:

Compiladores e Linguaxes

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 41C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 326
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01505 | Tradución idioma 1, II: Francés-Español
V01G230V01509 | Tradución idioma 2, II: Francés-Español

Master in Applied Linguistics
V01M126V01215 | Mediación Lingüística


2nd PERIOD:

Master in Translation for International Communication
V01M128V01206 | Textos e Discursos Especializados: Tradución de Textos do Ámbito da Biomedicina


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

9/9 - 25/10: Luns: 9:00-11:00 / Mércores: 9:00-11:00 / Xoves: 9:00-11:00
28/10 - 7/11: Luns: 9:00-11:00 / Xoves: 9:00-11:00 e 15:30-17:30
11/11: Luns: 9:00-13:00 / Xoves: 9:00-11:00

2nd PERIOD:

Luns: 9:00-15:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Tradución francés-español: realización dun proxecto de tradución con análise e comentario traductolóxico

Short CV


Catedrática de tradución e interpretación. Docente de traducción francés-español en materias do Grao de Tradución e Interpretación así como en másteres e programas de doutoramento da Uvigo e doutras universidades españolas. Dirixe e participa en numerosos proxectos de I+D de convocatorias competitivas e tamén en redes estatais e europeas. Avaliadora externa de diversas axencias calidade e outros organismos de avaliación. Forma parte de comités científicos e consellos de redacción de recoñecidas revistas sobre traducción. Colabora coa federación ASEM e ASEM-Galicia na tradución de textos sobre enfermidades neuromusculares e raras co obxectivo de contribuir a súa visibilización. Desempeñou diferentes cargos de xestión (dirección departamento, coordinación doutoramento, etc.) e coordina o seu grupo de investigación. Publicacións: Academia.edu y Researchgate