Facultade de Fisioterapia

Hermes Salceda Rodríguez

Hermes Salceda Rodríguez

Profesor Contratado Doutor

Area: Filoloxía Francesa

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Semiótica do texto
  • Escrituras experimentais
  • Escrituras e creacións formais

Research Group:

Lingua e Texto

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 29A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 368
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01701 | Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés
V01G180V01703 | Terceiro idioma estranxeiro II: Francés


2nd PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01404 | Segundo idioma estranxeiro IV: Francés


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Lingua e literatura francesas
  • Literatura e arte
  • Literatura dixital