Facultade de Fisioterapia

Hermes Salceda Rodríguez

Hermes Salceda Rodríguez

Profesor Contratado Doutor

Area: Filoloxía Francesa

Department of English, French and German Philology

Research Lines:

  • Semiótica do texto
  • Escrituras experimentais
  • Escrituras e creacións formais

Research Group:

Lingua e Texto

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 29A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 368
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01701 | Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés
V01G180V01703 | Terceiro idioma estranxeiro II: Francés


2nd PERIOD:


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 15:00-18:00 / Xoves: 12:00-15:00

2nd PERIOD:

Venres: 10:00-14:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Lingua e literatura francesas
  • Literatura e arte
  • Literatura dixital