Facultade de Fisioterapia

Xoán Paulo Rodríguez Yáñez

Xoán Paulo Rodríguez Yáñez

Profesor Titular de Universidade

Area: Lingüística Xeral

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Bilingüismo
  • Etnografía interaccional
  • Pragmática conversacional e intercultural

Research Group:

Gramática, Discurso e Sociedade

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 57C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 358
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH12001 | Bilingüismo e educación bilingüe


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01401 | Sociolingüística

Degree in Foreign Languages
V01G180V01201 | Lingüística: Describir a linguaxe

Master in Applied Linguistics
V01M126V01201 | Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH12004 | Comunicación intercultural


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Sociolingüística e bilingüismo