Facultade de Fisioterapia

Xoán Paulo Rodríguez Yáñez

Xoán Paulo Rodríguez Yáñez

Profesor Titular de Universidade

Area: Lingüística Xeral

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Bilingüismo
  • Etnografía interaccional
  • Pragmática conversacional e intercultural

Research Group:

Gramática, Discurso e Sociedade

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 57C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 358
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH12001 | Bilingüismo e educación bilingüe


2nd PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01401 | Sociolingüística

Degree in Foreign Languages
V01G180V01201 | Lingüística: Describir a linguaxe

Master in Applied Linguistics
V01M126V01201 | Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

Materias para estudantado ISEP e Erasmus
ODIEH12004 | Comunicación intercultural


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 9:00-11:00 / Xoves: 9:00-11:00 e 13:00-15:00

2nd PERIOD:

Luns: 11:00-13:00 / Xoves: 11:00-15:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Sociolingüística e bilingüismo