Facultade de Fisioterapia

Beatriz María Rodríguez Rodríguez

Beatriz María Rodríguez Rodríguez

Profesora Contratada Doutora

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución literaria
  • Avaliación e crítica de traducións
  • Tradución da Literatura Infantil e Xuvenil

Research Group:

Literatura infantil e xuvenil angloxermana e a súa traducion

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 52C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 070
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01507 | Tradución idioma 2, II: Inglés-Español


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01606 | Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
V01G230V01927 | Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Martes: 09:00-13:00 / Mércores: 11:00-13:00

2nd PERIOD:

Luns: 10:00-11:00 / Martes: 09:00-13:00 / Mércores: 10:00-11:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Martes: 09:00-15:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Tradución de textos literarios inglés-español ou español-inglés
  • Tradución de textos literarios inglés-galego ou galego-inglés