Facultade de Fisioterapia

Beatriz María Rodríguez Rodríguez

Beatriz María Rodríguez Rodríguez

Profesora Contratada Doutora

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics

Research Lines:

  • Tradución literaria
  • Avaliación e crítica de traducións
  • Tradución da Literatura Infantil e Xuvenil

Research Group:

Literatura infantil e xuvenil angloxermana e a súa traducion

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 52C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 070
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01507 | Tradución idioma 2, II: Inglés-Español


2nd PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01606 | Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
V01G230V01927 | Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Tradución de textos literarios inglés-español ou español-inglés
  • Tradución de textos literarios inglés-galego ou galego-inglés