Facultade de Fisioterapia

Burghard Baltrusch

Burghard Baltrusch

Profesor Titular de Universidade

Area: Filoloxía Galega e Portuguesa

Department of Galician and Latin Philology

Research Lines:

  • Poesía actual e política
  • Teoría hermenéutica da tradución
  • Fernando Pessoa

Research Group:

Grupo de Investigación en Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretación

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 48A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 130 235
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Language Sciences and Literary Studies
V01G400V01926 | Xénero e literatura: Galicia e os países lusófonos

Degree in Foreign Languages
V01G180V01706 | Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Portugués


2nd PERIOD:


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 13:00-14:00 y 16:00-18:00 / Mércores: 10:00-11:00 y 16:00-18:00

2nd PERIOD:

Martes: 10:00-13:00 / Xoves: 10:00-13:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Martes: 10:00-13:00 / Xoves: 10:00-13:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Temas de literatura comparada
  • Temas de literaturas e culturas en lingua portuguesa desde 1915 até á actualidade
  • Temas de filosofía e teoría hermenéutica da tradución

Short CV


Burghard Baltrusch é profesor de Literaturas Lusófonas e presidente da I Cátedra Internacional José Saramago na Universidade de Vigo. É investigador principal do grupo BiFeGa, onde desenvolve proxectos sobre as obras de Fernando Pessoa e José Saramago, a poesia actual e a teoria da tradución. Coordina o proxecto “Poesía actual y política” (POEPOLIT, FFI2016-77584-P), financiado polo Ministerio de Economia e Competitividade. Foi presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos, coordinou varios programas de doutoramento e congresos internacionais. Entre outros libros, publicou ou (co)editou: Bewußtsein und Erzählungen der Moderne im Werk Fernando Pessoas (Peter Lang, 1997), Kritisches Lexikon der Romanischen Gegenwartsliteraturen (5 vols., coed. com W.-D. Lange et al., G. Narr-Verlag, 1999), Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry (coed. com I. Lourido, Peter Lang, 2012), Lupe Gómez: libre e estranxeira - Estudos e traducións (Frank & Timme, 2013), “O que transformou o mundo é a necessidade e não a utopia” - Estudos sobre utopia e ficção em José Saramago (Frank & Timme, 2014). Todas as publicacións en https://uvigo.academia.edu/BurghardBaltrusch.