Facultade de Fisioterapia

Javier de Agustín Guijarro

Javier de Agustín Guijarro

Profesor Titular de Universidade

Area: Tradución e Interpretación

Departmet of Translation and Linguistics


Research Group:

Literatura infantil e xuvenil angloxermana e a súa traducion

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 29C
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 300
 

Website at UVIGO

Course 2018-2019: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Foreign Languages
V01G180V01106 | Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Francés
V01G180V01304 | Segundo idioma estranxeiro III: Francés
V01G180V01504 | Terceiro idioma estranxeiro I: Francés
V01G180V01604 | Segundo idioma estranxeiro V: Francés

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01106 | Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés

Master in Multimedia Translation
V01M079V01103 | Recursos Documentais para a Tradución Multimedia


2nd PERIOD:


Course 2018-2019: Tutorial


Tutorial - Year 2018/2019

TFG Topics


  • Documentación e terminoloxía: especificidades e interdisciplinaridade