Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2023
Closed call
04/01/2023 31/01/2023
Bolsa Xeral do MEFP 2022/2023
Closed call
30/03/2022 12/05/2022
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2022/2023
Closed call
16/06/2022 22/09/2022

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2022/2023
Closed call
13/10/2022 27/10/2022
Bolsas de axuda ao estudo 2022/2023
Closed call
20/12/2022 23/01/2023
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2021/2022
Closed call
15/06/2022 08/07/2022
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2022/2023
Closed call
18/07/2022 15/09/2022
Bolsas Santander Estudos | Equality 2022/2023
Closed call
03/05/2022 26/09/2022
Bolsas Santander Estudos | Progreso 2022/2023
Closed call
02/06/2022 11/10/2022

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa Comedor 2022/2023
Closed call
20/12/2022 23/01/2023
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2022/2023
Closed call
01/10/2022 17/10/2022
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Closed call
24/11/2021 17/12/2021
Bolsas Oportunidade ao Talento
Closed call
06/07/2021 11/10/2021

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación en educación ambiental (Green campus) 2022/203
Closed call
09/12/2022 11/01/2023
Bolsas de formación en centros de investigación 2022/2023
Closed call
30/06/2022 26/07/2022
Bolsas de formación en centros universitarios 2022/2023
Closed call
15/12/2022 16/01/2023
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2022/2023
Closed call
15/12/2022 16/01/2023
Bolsas de formación en unidades e áreas 2022/2023
Closed call
15/12/2022 16/01/2023
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2021/2022
Closed call
17/02/2022 21/03/2022
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Closed call
29/11/2022 23/12/2022

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsas de formación en materia de museos
Closed call
22/12/2021 21/01/2022
Bolsas DigiTalent para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC
Closed call
01/06/2020 23/06/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2022
Open call
17/01/2023 15/02/2023

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos predoutorais
Closed call
01/09/2022 10/10/2022

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Closed call
01/02/2022 28/02/2022
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Closed call
01/02/2022 28/02/2022
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Closed call
22/01/2022 21/02/2022

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2022
Open call
26/01/2023 09/02/2023
Axudas para contratos Juan de la Cierva 2022
Open call
24/01/2023 07/02/2023
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2022
Closed call
12/01/2023 26/01/2023
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2022
Open call
19/01/2023 09/02/2023

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas complementarias de mobilidade destinadas a beneficiarios do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU)
Open call
14/01/2023 14/02/2023
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Closed call
29/06/2022 28/07/2022
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Open call
17/01/2023 09/02/2023
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros
Open call
17/01/2023 09/02/2023

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2021/2022
Closed call
06/07/2022 22/09/2022
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2021/2022
Closed call
03/05/2022 30/05/2022
Bolsas de viaxe
Closed call
18/04/2022 13/05/2022
Estadías en centros de investigación
Closed call
18/04/2022 13/05/2022

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Certame Universitario Arquímedes
Closed call
17/11/2022 16/12/2022

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Premio Comunicar en Igualdade
Closed call
01/03/2019 16/09/2019
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Closed call
06/05/2022 06/06/2022
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Closed call
22/09/2022 15/11/2022

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing