Facultade de Fisioterapia

Quality Comitee

Members


Dean board

Luís Alonso Bacigalupe
Dean
María Seijas Montero
Secretary
Maribel Del Pozo Triviño
Enlace de Igualdade

Profesorado - Sector A

Fernando Ramallo Fernández
Coordinadora do Mestrado en Lingüística Aplicada
Alexandre Rodríguez Guerra
Director do Departamento de Filoloxía Galega e Latina
Miguel Cuevas Alonso
Director do Departamento de Lingua Española
Jorge Figueroa Dorrego
Coordinador do Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados
Ana Bringas López
PDI do Grao LE
Antonio Rifón Sánchez
Coordinador do Grao CCLEL
Lourdes Lorenzo García
Coordinadora do Grao en Tradución e Interpretación
Ana Luna Alonso
Electa sector PDI
Carme Luna Sellés
Electa sector PDI
José Montero Reguera
Director do Departamento de Literatura Española e Teoría da literatura
Ana María Pereira Rodríguez
Coordinadora do Grao en Tradución e Interpretación
Rosalía Rodríguez Vázquez
Electa sector PDI
María Dolores González Álvarez
Directora do Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá
Lourdes Lorenzo García
Directora do Departamento de Tradución e Lingüística
Nuria Yáñez Bouza
Coordinador do Grao en Linguas Estranxeiras
José Yuste Frías
Coordinador do Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional

Alumnado - Sector C

Raúl Manuel Pérez Álvarez
Alumno do Grao en Linguas Estranxeiras
Tania Souto Rodal
Alumna do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Persoal de Administración e Servizos (PAS) - Sector D

Belén Otero Rey


Funcións


As funcións da Comisión de Calidade están definidas no documento de Política e Obxectivos de calidade do centro e teñen que ver, en particular, coa implantación e desenvolvemento do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), así como a todos os procesos de calidade que afectan á facultade e ás súas titulacións.


Actas


07/03/2019 | 10/05/2019 | 07/06/2019 | 04/07/2019
09/02/2018 | 30/05/2018
18/01/2017 | 15/02/2017 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 14/07/2017 | 21/09/2017 | 27/10/2017 | 20/11/2017
14/01/2016 | 03/02/2016 | 18/02/2016 | 29/03/2016 | 20/04/2016 | 12/05/2016 | 30/05/2016 | 05/07/2016 | 15/07/2016 | 28/07/2016 | 28/10/2016 | 15/12/2016
10/12/2015 | 15/12/2015