Facultade de Fisioterapia

Resultados de Medición

Informe de Revisión pola Dirección

Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015


Informe Anual de Resultados do Centro

Curso 2013-2014 | Curso 2012-2013 | Curso 2011-2012 | Curso 2010-2011 | Curso 2009-2010


Taxas Académicas - Curso 2016-2017

TítuloIndicadores ACSUG (%)
RendementoÉxitoAvaliaciónGraduaciónAbandonoEficiencia
Grao en Ciencias da Linguaxe 73,00 89,00 81,00 - 26,47 -
Grao en Linguas Estranxeiras 79,00 90,00 88,00 80,00 32,73 92,00
Grao en Tradución e Interpretación 79,00 89,00 88,00 46,56 15,27 93,00
Mestrado en Tradución Multimedia 90,00 99,00 90,00 90,00 5,00 90,00
Mestrado en Tradución para a C. Int. 83,00 96,00 86,00 61,54 9,09 98,00

Resultados das enquisas de satisfacción: