Facultade de Fisioterapia

Quality Comitee

Members


Dean board

Luís Alonso Bacigalupe
Dean
María Seijas Montero
Secretary
Maribel Del Pozo Triviño
Enlace de Igualdade

Profesorado - Sector A

Fernando Ramallo Fernández
Coordinadora del Máster en Lingüística Aplicada
Alexandre Rodríguez Guerra
Director del Departamento de Filología Gallega y Latina
Inmaculada C. Báez
Directora del Departamento de Lengua Española
Jorge Figueroa Dorrego
Coordinador del Máster en Estudios Ingleses Avanzados
Antonio Rifón Sánchez
Coordinador del Grado CCLEL
Ana Bringas López
Electa sector PDI
Ana Luna Alonso
Electa sector PDI
Carmen Cabeza Pereiro
Electa sector PDI
José Montero Reguera
Director del Departamento de Literatura Española y Teoría de la literatura
Ana María Pereira Rodríguez
Coordinadora del Grado en Tradución e Interpretación
María Dolores González Álvarez
Directora del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana
Lourdes Lorenzo García
Directora del Departamento de Tradución y Lingüística
Nuria Yáñez Bouza
Coordinadora del Grado en Linguas Extranjeras (en funcións)
José Yuste Frías
Coordinador del Máster en Tradución para la Comunicación Internacional

Alumnado - Sector C


Persoal de Administración e Servizos (PAS) - Sector D

Belén Otero Rey


Funcións


As funcións da Comisión de Calidade están definidas no documento de Política e Obxectivos de calidade do centro e teñen que ver, en particular, coa implantación e desenvolvemento do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), así como a todos os procesos de calidade que afectan á facultade e ás súas titulacións.


Actas


07/03/2019 | 10/05/2019 | 07/06/2019 | 04/07/2019
09/02/2018 | 30/05/2018
18/01/2017 | 15/02/2017 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 14/07/2017 | 21/09/2017 | 27/10/2017 | 20/11/2017
14/01/2016 | 03/02/2016 | 18/02/2016 | 29/03/2016 | 20/04/2016 | 12/05/2016 | 30/05/2016 | 05/07/2016 | 15/07/2016 | 28/07/2016 | 28/10/2016 | 15/12/2016
10/12/2015 | 15/12/2015