Facultade de Fisioterapia

Comisión de Validacións

Composición


Iolanda Galanes Santos

Secretaria


Profesorado - Sector A

Rosalía Rodríguez Vázquez
María José Corvo
Miguel Cuevas Alonso


Profesorado - Sector B

vacante

Alumnado

Daniel Veiga López
vacante

Funcións


A Comisión de Validacións asesora e toma acordos sobre a aplicación das normas académicas e recoñecemento de créditos.