Facultade de Fisioterapia

Comisión de Relacións Exteriores

Composición


SUBCOMISIÓN DE LINGUAS ESTRANXEIRAS / CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS

Maribel del Pozo Triviño
Vicedecana de Relacións Internacionais
Jorge Figueroa Dorrego
Vicedecano de Relacións Internacionais

Profesorado - Sector A

Dolores González Álvarez
Profesora do Grao en Linguas Estranxeiras
Javier Pérez Guerra
Profesor do Grao en Linguas Estranxeiras
María del Carmen Cabeza Pereiro
Profesora do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Profesorado - Sector B

vacante


Alumnado

Raúl Manuel Pérez Álvarez


Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Francisco Nogueiras Justo
SUBCOMISIÓN DE TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

Maribel del Pozo Triviño
Vicedecana de Relacións Internacionais
Jorge Figueroa Dorrego
Vicedecano de Relacións Internacionais

Profesorado - Sector A

Rosalía Rodríguez Vázquez
Profesorado con docencia en: linguas A, B, C, I, II, ou idiomas I, II
Ana Luna Alonso
Profesorado da área de Tradución e Interpretación

Profesorado - Sector B

Rebeca Cristina López González

Alumnado

Lara Carrillo Rodríguez


Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Esther Amosa Mendoza


Funcións


A Comisión de Relacións Exteriores asesora os vicedecanos que se ocupan dos intercambios da facultade e chega a acordos sobre criterios de recoñecemento de ECTS.

Rebeca Cristina López González