Menor Conde

Associate Lecturer

Area of Commercial Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Law
Edificio Xurídico-empresarial
Planta 3, 11
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 857
saramc@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Máster Universitario en Tradución para a Comunicación Internacional

V01M128V01207 | Dereito Aplicado á Tradución