Pauser

Lecturer

Area of German Philology
Department of English, French and German Philology

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón B, Despacho 39
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 448
mpauser@uvigo.es

Short CV

Maxi Pauser é alemá de nacemento e formación. Estudou Filoloxía Hispánica en España. Licenciouse en 2012 na Universidade de Vigo, onde traballa na súa tese de doutoramento. Durante os cursos 2014/2015 e 2015/2016 foi profesora de español (contratada predoutoral) no Departamento de Lingua Española da Universidade de Vigo. Dende o ano 2016 traballa como lectora de alemán no Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá da mesma Universidade.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Foreign Languages

V01G180V01107 | Modern language: Second foreign language I: German
V01G180V01305 | Second foreign language III: German
V01G180V01505 | Third foreign language I: German
V01G180V01704 | Third foreign language II: German

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01107 | Modern language: Language 2, I: German

2nd term

Bachelor’s Degree in Foreign Languages

V01G180V01206 | Modern language: Second foreign language II: German

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01207 | Modern language: Language 2, II: German