Domínguez Araújo

Associate Lecturer

Area of Translation and Interpreting
Department of Translation and Linguistics

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Edificio Newton
Despacho 5
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 661
laradoar@uvigo.es

Short CV

Doutora en Tradución e Estudos Interculturais cunha tese sobre a avaliación para a aprendizaxe da interpretación pola Universidade Autónoma de Barcelona. Posgraduouse en interpretación de conferencias pola Universidade de Lisboa (EMCI) e obtivo o DEA en Tradución e Paratradución na Universidade de Vigo, cun traballo de investigación sobre didáctica da interpretación consecutiva. Licenciada en Tradución e interpretación (UVigo) e intérprete e tradutora autónoma, exerce como profesora asociada nesta universidade desde o ano 2006.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01906 | Advanced consecutive interpreting language 1: English-Spanish

2nd term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01618 | Consecutive interpreting language 1: English-Spanish

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 9:00 to 14:00, Despacho Newton 5 (porta dereita), Facultade de Filoloxía e Tradución
– Tuesday: from 15:30 to 16:00, Despacho Newton 5 (porta dereita), Facultade de Filoloxía e Tradución
– Friday: from 13:00 to 13:30, Despacho Newton 5 (porta dereita), Facultade de Filoloxía e Tradución