Currais Arcay

Associate Lecturer

Area of Translation and Interpreting
Department of Translation and Linguistics

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón C, Despacho 38

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 270
xcurrais@yahoo.co.uk

Short CV

Máis de 16 anos de experiencia como freelancer no eido da interpretación de conferencias e da tradución, nunha ampla variedade de áreas temáticas e ámbitos, principalmente nos mercados galego e do norte de Portugal.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01502 | Translation language 1, II: English-Galician
V01G230V01513 | Language translation 2, II: Portuguese-Spanish
V01G230V01514 | Liaison interpreting language 1: English-Galician

2nd term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01416 | Translation language 2, I: Portuguese-Spanish
V01G230V01610 | Translation language 2, III: English-Spanish
V01G230V01618 | Consecutive interpreting language 1: English-Spanish

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.