Baltrusch

Senior Lecturer

Area of Galician and Portuguese Philology
Department of Galician and Latin Philology

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón A, Despacho 48

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 130 235
burg@uvigo.es

Short CV

Burghard Baltrusch é profesor de Literaturas Lusófonas e presidente da I Cátedra Internacional José Saramago na Universidade de Vigo. É investigador principal do grupo BiFeGa, onde desenvolve proxectos sobre as obras de Fernando Pessoa e José Saramago, a poesia actual e a teoria da tradución. Coordina o proxecto “Poesía actual y política” (POEPOLIT, FFI2016-77584-P), financiado polo Ministerio de Economia e Competitividade. Foi presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos, coordinou varios programas de doutoramento e congresos internacionais. Entre outros libros, publicou ou (co)editou: Bewußtsein und Erzählungen der Moderne im Werk Fernando Pessoas (Peter Lang, 1997), Kritisches Lexikon der Romanischen Gegenwartsliteraturen (5 vols., coed. com W.-D. Lange et al., G. Narr-Verlag, 1999), Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry (coed. com I. Lourido, Peter Lang, 2012), Lupe Gómez: libre e estranxeira – Estudos e traducións (Frank & Timme, 2013), “O que transformou o mundo é a necessidade e não a utopia” – Estudos sobre utopia e ficção em José Saramago (Frank & Timme, 2014).

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Foreign Languages

V01G180V01706 | Literature and culture of the second foreign language: Portuguese

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01926 | Gender and literature: Galicia and the Portuguese-speaking countries

2nd term