Pereira Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Translation and Interpreting
Department of Translation and Linguistics

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón C, Despacho 47

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 360
pereira@uvigo.es

Short CV

Licenciada (1989) e Doutora (1998) en Filoloxía Inglesa pola Universidade Complutense de Madrid e Tradutora Superior Especializada no idioma inglés (1992) polo Instituto Universitario de Linguas Modernas e Tradutores desa mesma universidade. Dende 1993 imparte tradución xeral e audiovisual inglés-español na Universidade de Vigo. Tamén ensina subtitulado en diversos mestrados nas universidades de Vigo, Autónoma de Barcelona e Cádiz. As súas liñas de investigación son, ademáis do estudo de tipoloxías textuais e rexistros dentro do ámbito da lingüística sistémico-funcional, a tradución de literatura infantil e xuvenil e a tradución audiovisual, especialmente o subtitulado para oíntes e sordos, campos nos que ten publicado numerosos libros e artigos e nos que ten participado en diversos proxectos de investigación.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01310 | Translation language 1, I: English-Spanish

Máster Universitario en Tradución Multimedia

V01M079V01105 | Localización de Páxinas Web

2nd term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01923 | Audiovisual media translation language 1: English-Spanish

Máster Universitario en Tradución Multimedia

V01M079V01201 | Subtitulado
V01M079V01202 | Voice-Over e Tradución de Documentais
V01M079V01203 | Localización de Programas Informáticos
V01M079V01204 | Localización de Videojuegos

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01410 | Translation language 2, I: English-Spanish

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.