Facultade de Fisioterapia

Convocatoria de bolsas Erasmus+ Estudos para o curso 2017-2018

Publicouse a Resolución Reitoral do 12 de decembro de 2016 da Universidade de Vigo, pola que se abre a Convocatoria de Bolsas ERASMUS+ Estudos para o Curso 2017-2018.

Solicitude

Formulario dispoñible na Secretaría Virtual de cada estudante, no apartado "Formulario e Enquisas".


Prazo de presentación

Ate o 13 de xaneiro de 2017.


Lugar de presentación

Rexistro.